Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Prvé ,,Športové zápolenie“

Deň 20. október 2022 bol dátum, ktorého cieľom bolo vyzvať žiakov 1. stupňa k pohybovej aktivite a tým ich inšpirovať ku každodennému pohybu a zdravému životnému štýlu.

Prvé ,,Športové zápolenie“v tomto školskom roku prebiehalo v telocvični a na futbalovom ihrisku. V telocvični žiaci súťažili v triafaní lopty na cieľ. Víťazi tejto disciplíny :

1., 2. ročník

1.miesto: Adam Pokoš

2.miesto: František Rochovský

3.miesto: Kristína Bošeľová

                    Simona Anderková

3., 4. ročník

1.miesto: Dominika Pačajová

2.miesto: Marcela Zelienková

3.miesto: BibianaRochovská

                    Sofia Harvanová

Ďalšou disciplínou bolo preťahovanie lanom. Tu si svoje sily zmerali triedy medzi sebou.

Víťazi tejto disciplíny :

1., 2. ročník

1.miesto: 2.A

2.miesto: 1.A

3.miesto: 1.B

 

3., 4. ročník

1.miesto: 4.A, 4.B

2.miesto: 3.A

3.miesto: 3.B

 

Poslednou disciplínou bol vytrvalostný beh na futbalovom ihrisku.

Víťazi tejto disciplíny :

1., 2. ročník /dievčatá/

1.miesto: Kristína Bošeľová

2.miesto: Simona Anderková

3.miesto: Rebeka Maťušová

 

1., 2. ročník /chlapci/

1.miesto:  Šimon Polák

2.miesto:  Daniel Medvegy

3.miesto: Martin Janoška

3., 4. ročník /dievčatá/

1.miesto: Marcela Zelienková

2.miesto: Nikola Pokošová

3.miesto: Bibiana Rochovská

 

3., 4. ročník /chlapci/

1.miesto: Ján Hlaváč

2.miesto: Patrik Harvan

3.miesto:Martin Turčan

 

Každý žiak sa snažil podať čo najlepší športový výkon. Nedá mi spomenúť žiakov, ktorí sa stali víťazmi všetkých troch disciplín: Kristína Bošeľová 2.A, Simona Anderková 1.A, Marcela Zelienková 3.A a  BibianaRochovská 4.A. Všetci zúčastnení si užili veľa napätia ale hlavne radosti.

Ďakujem Mgr. Erike Terekovej, Mgr. Henriete Pocklanovej, Mgr. Danke Simanovej  za pomoc pri jednotlivých disciplínach. Tiež patrí ďakujem aj nášmu bývalému žiakovi Radkovi Terekovi, výbornému bežcovi na dlhé trate, ktorý nám bol tiež veľmi nápomocný hlavne pri vytrvalostnom behu.

Gratulácia patrí všetkým víťazom, ale tiež všetkým zúčastneným.

Hurá do ďalšieho novembrového športového zápolenia!

Mgr. Žaneta Holková