Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Žiacky školský parlament 2022/2023       

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcia: Prezidentka

Meno: Karolína Pinčiarová

Trieda: IX.A

Hobby: šport – volejbal, snažím sa pomáhať ľuďom

Motto: Dáš – dostaneš!

 

 

Ako prezidentka žiackeho školského parlamentu by som chcela dosiahnuť viac školských akcií. Hlavne školský ples, diskotéku a viac športových podujatí, ale aj zorganizovať noc v škole. Taktiež by som chcela pomôcť vytvoriť dobrú atmosféru, aby sa žiaci poznali viac medzi sebou. 

Funkcia: Predseda

Meno: Jozef Šajša

Trieda: IX.A

Hobby: šport – volejbal

Motto: Choď správnou cestou, aj keby si na nej mal kráčať sám!

Zmena: Urobiť školu príjemnejším prostredím.

Podujatie: Folklórny deň

 


 

Funkcia: Podpredseda

Meno: Alžbeta Bodnáriková

Trieda: VIII.A

Hobby: Európske kráľovské rodiny, cestovanie

Motto: Jediná cesta, ktorú budete ľutovať je tá, na ktorú sa nevydáte.

Zmena: Doplniť soľničky na stoloch v školskej jedálni. 🙂

Podujatie: Vianočný večierok


 

Funkcia: Zapisovateľka

Meno: Júlia Kanošová

Trieda: VIII.A

Hobby: čítanie, jazyky

Motto:  Ak ťa nudí svet, zober knihu.

Zmena: Rozšíriť výber v školskej knižnici.

Podujatie: Divadelný deň

 


 

Funkcia: Členka ŽŠP

Meno: Viktória Gažurová

Trieda: VII.A

Hobby: spev, lyžovanie

Motto: Jedná dobrá vec, čo sa týka hudby je,že keď sa vás dotkne, necítite žiadnu bolesť.

Zmena: Automat alebo bufet na škole.

Podujatie: Valentínsky ples

 


 

Funkcia: Členka ŽŠP

Meno: Lucia Gandžalová

Trieda: VI.A

Hobby: hra na husle, spev, šport

Motto: Zmeň seba a zmeníš celý svet!

Zmena: Opraviť skrinky aby sa dali zamknúť.

Podujatie: Lampiónový sprievod

 


 

Funkcia: Členka ŽŠP

Meno: Karolína Kamzíková

Trieda: V.A

Hobby: lyžovanie, čítanie, hra na klavír, spev

Motto:  Najdôležitejšia je rodina.

Zmena:  Skrášliť školské prostredie.

Podujatie: Slávici v lavici, Deň učiteľov

 


 

Funkcia: Členka ŽŠP

Meno: Bianka Boháčová

Trieda: IV.A

Hobby: tanec, lyžovanie, korčuľovanie, vymýšľanie básní, kreslenie, zvieratá, fotenie

Motto: Tanec je skrytý jazyk duše.

Zmena: Mať v škole zvieratá, o ktoré by sme sa mohli starať a pomáhali by nám.

Podujatie: Akciu v škole, kde by boli zvieratá.

 


 

 

Koordinátor žiackeho parlamentu:

Mgr. Henrieta Pocklanová, Sociálny pedagóg