Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Aktualizačné vzdelávanie pedagógov

Dňa 19. 10. 2022 sa pedagógovia základnej školy zúčastnili aktualizačného vzdelávania podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch Tvorenie didaktických hier pomocou šablón PowerPointu.

Vzdelávanie prispeje k skvalitneniu a modernizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ s MŠ Pohorelá.

Zverejnenie hodnotenia AV

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá