Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Regionálna súťaž – MOJA OBEC 2022

Regionálna súťaž žiakov 1. stupňa základných škôl v prezentácii svojej obce pod názvom Moja obec bola pre pandémiu v roku 2020 zrušená, a tak sme radi, že sa nám ju podarilo po 2 rokoch aj vďaka vedeniu školy, organizačnému tímu a sponzorom nakoniec zrealizovať. Streda 25. mája 2022 sa o to viac niesla v slávnostnom duchu a očakávaní našich milých hostí.

Žijeme v krásnom regióne Horehronia. Okolité obce sa líšia nárečím, folklórom, ale spája nás nádherná príroda a srdeční a talentovaní ľudia. Navzájom sa dopĺňame a sme súčasťou krásneho Slovenska.

Do súťaže sa zapojili žiaci zo 4 škôl: ZŠ Heľpa, ZŠ Beňuš, ZŠ Šumiac a samozrejme nechýbala ani naša základná škola. Ráno privítali vo vestibule našej školy súťažiacich žiaci v krojoch a odprevadili ich do regionálnej učebni, kde sa všetko začalo. Pani zástupkyňa Mgr. Erika Bialiková prítomných privítala a oboznámila ich s priebehom súťaže. Dievčatá z DFS Mladosť potešili všetkých piesňami a tancom a následne na základe vyžrebovaného poradia súťažiaci mohli začať. Štvorčlenné družstvá žiakov a žiačok nám predviedli svoje prezentačné zručnosti a naozaj rôznym spôsobom predstavili svoje obce. Všetky prezentácie boli na vynikajúcej úrovni a bolo obdivuhodné sledovať s akou hrdosťou každé družstvo predviedlo to najatraktívnejšie zo svojho rodiska. V prezentáciách sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií od vzniku obce cez jej tradície, gastronómiu či kultúrne a historické pamiatky. Porota ale i hostia si pochutnali na tradičných kapustníkoch z Heľpy, syrových výrobkoch z Beňuša, makovníkoch zo Šumiaca a nesmeli chýbať ani pohorelské guľky. Pásmom pohorelských piesní spestril súťaž aj bývalý žiak našej školy, folklorista a podnikateľ Jozef Mak. Po ukončení súťaže bolo pripravené chutné občerstvenie pre žiakov i hostí a porota v zložení Mgr. Erika Bialiková, Mgr. Ľudmila Vaculčiaková, Mgr. Slavomíra Gašperanová, Mgr. Janka Kutliaková a Mgr. Monika Riapošová takto rozhodli o víťazoch:

1.miesto      ZŠ Beňuš

2.miesto     ZŠ Heľpa a ZŠ Pohorelá

3.miesto      ZŠ Šumiac .

 

Víťazi dostali z rúk riaditeľa školy Mgr. Jozefa Šajšu, zástupkyne školy Mgr. Eriky Bialikovej a vedúcej MZ Mgr. Ľudmily Vaculčiakovej, od ktorej vzišiel pred 2 rokmi nápad usporiadať takúto súťaž, diplomy a zaslúženú odmenu.

Súťažiacich prišli podporiť pani starostka obce Šumiac PhDr. Jarmila Gordanová a pani riaditeľka Mgr. Renáta Jókaiová, z obce Beňuš pani starostka Katarína Srnková a nechýbala ani zástupkyňa našej obce za obecný úrad Mgr. Ivana Vojtko-Kubandová.

Veľké poďakovanie patrí celému organizačnému tímu pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, bez ktorých by túto súťaž nebolo možné zorganizovať.

Ďakujeme sponzorom, ktorí túto súťaž podporili:

Poľnohospodárske družstvo, AGROPOHORELÁ, LINEKO Slovensko, s.r.o., Ing. Erik Vasil, Lekáreň Kamilka s.r.o., Mgr. Zlatica Rašiová, Tec – Trade, Peter Vojtko, Rodičovské združenie pri základnej škole v Pohorelej, Obecný úrad v Pohorelej, BARTRANS, s.r.o., Ing. Jozef Baran, PVEK, Miloš Kollárik, Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Pohorelá, Mäso údeniny HK Jatka, Pekáreň u Flosníkov, Ing. Jozef Flosník, KPM, Ján Haluška, Pohrebníctvo Haluška, Milan Haluška, Ján Kovalčík, Štátna ochrana prírody SR, K&K KAMIX, Anna Krešáková,Anonymný darca

Dúfame, že sa súťažiaci a hostia u nás dobre cítili a tešíme sa o rok na ďalšie stretnutie.

Mgr. Ivana Zlúkyová