Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Relax po monitore

Po úspešnom absolvovaní monitoru sa žiačky z 9.A triedy (Janka Hipíková, Viktória Pajerová, Mária Pokošová, Bianka Tlučáková a Ema Vajdíková)  zapojili do projektu „Vymaľuj vtáčiu búdku“. Kreatívnym tvorením pestrofarebne oživili vtáčie búdky, ktoré zdobia chodbu nášho hlavného pavilónu.

Bc. Jana Tlučáková