Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Technika a technické vzdelávanie

Technika je dobrým príkladom predmetu, ktorý núti žiakov zapojiť vlastné sily, predstavivosť a tvorivosť. Navyše žiakom prináša ako „bonus“ radosť z vlastnej práce a z jej výsledkov. Žiaci radi pracujú a tvoria vlastnými rukami a tento potenciál technika musí podchytiť a schopnosti žiakov posúvať vyššie.

Naša škola dostala významný impulz do vyučovania techniky vo forme materiálneho vybavenia z projektu Podpora polytechnickej výchovy na základných školách a máme okrem povinných hodín techniky zvýšenú časovú dotáciu v UP v ŠkVP o jednu hodinu v 5. až 8. ročníku.

Vďaka stavebniciam na obrábanie dreva a dreveným polotovarom si žiaci mohli vyskúšať sústruženie dreva. Vyrobili si  tak napríklad šachové figúrky, svietniky, vázičky, soľničky…

Pomocou lupienkovej pílky si z preglejky vyrezali dekoratívne predmety. Vypaľovačkou do dreva si zhotovili obrázok.

Na praktickej ukážke s mini-eko autíčkom spoznali možnosť využitia alternatívneho zdroja energie (vodíka) ako pohonnej hmoty autíčka. Mini – eko autíčko je čisto ekologické autíčko, ktoré jazdí na vodíkový pohon  s obnoviteľným a dopĺňateľným palivovým článkom, založeným na princípe výroby vodíka z vody vo vodíkovej čerpacej stanici. Jeho účelom je ukázať žiakom ako sa vyrába vodík z vody, aké je jeho využitie a rozvíjať ich technické a ekologické myslenie a kladie taktiež dôraz na potenciál obnoviteľných zdrojov energie. Žiaci poskladali mini – eko autíčko podľa priloženého návodu a uviedli ho do pohybu pomocou ekologického pohonu.

Uvedené je  predstavenie a ukážka len časti učebných pomôcok, s ktorými sme pracovali.

Technika a technické vzdelávanie rozhodne patria k základnému všeobecnému vzdelaniu populácie. Nevnímame ju len zúženú na manuálne práce v školskej dielni, ale ako základ pre fungovanie v praktickom živote a zvládanie reálnych životných situácií. Pri tomto pohľade je technika predmetom, ktorý úplne vyhovuje požiadavkám na moderné vzdelávanie – prepojenie reálneho života s aktuálnym obsahom vzdelávania. Vďaka rôznym metódam práce sa žiaci učia spolupracovať, byť zodpovední za výsledky práce, vnímať ekologický, ekonomický a estetický rozmer techniky.

 

                                                                                                          Ing. Anna Pravotiaková