Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

1.6. 2022 Medzinárodný deň detí – Pohybom ku zdraviu

Turnaj vo vybíjanej dievčat

Po dvojročnej covidovej prestávke tohtoročný Deň detí oslávili naše dievčatá z piateho až deviateho ročníka turnajom vo vybíjanej, ktorý sa konal v telocvični. V tomto roku proti sebe nastúpilo všetkých 5 družstiev za každý ročník. Hralo sa systémom každý s každým podľa rozpisu, v hracom čase 1×10 minút.  Za víťazstvo sa pripisovali 3 body, za remízu 1 bod pre jednotlivý tím. Po urputnom boji sme spočítali všetky body a určili toto poradie: na 3. mieste sa umiestnili žiačky 5.A triedy, 2. miesto patrilo hráčkam z 8.A a víťazstvo si zaslúžene so ziskom plného počtu bodov odniesli najstaršie hráčky, dievčatá 9.A triedy. Za najlepšiu kapitánku bola vyhlásená Marianka Baksová  z 5.A,  najlepšou hráčkou v poli bola Bibiána Zlúkyová z 9.A. Atmosféra počas turnaja bola perfektná a užili si to nielen hráčky ale aj rozhodca a aj samotní diváci, ktorí po celý čas vytrvalo povzbudzovali svojich favoritov.

Ing. Katarína Kanošová

Futbalový turnaj chlapcov

Počas sviatku MDD prebiehal na multifunkčnom ihrisku futbalový turnaj chlapcov 2.stupňa ZŠ.

Riaditeľ školy Mgr. Jozef Šajša, ktorý bol rozhodcom, určil poradie zápasov a zahájil turnaj. Následne sa stanovili podmienky a pravidlá zápasov.

Poradie a výsledky zápasov:

1.     9. A – 6. A, B       (8 : 0)
2.    8. A – 5. A           (6 : 0)
3.    7. A, B – 6. A, B  (7 : 1)
4.    9. A – 5. A           (8 : 0)
5.    8. A – 7. A, B       (0: 4)
6.    6. A, B – 5. A       (5 : 0)
7.    9. A – 8. A            (4 : 1)
8.    7. A, B – 5. A       (5 : 1)
9.    6. A,B – 8. A       (2 : 1)
10.  7. A, B – 9. A       (2 : 0)

Po vzájomných súbojoch a spočítaní bodov sme slávnostne vyhlásili poradie tried. Víťazi na prvých troch miestach boli ocenení a každé družstvo dostalo sladkú odmenu.

1. miesto – 7. A,B       (8 bodov)
2. miesto – 9. A          (6 bodov)
3. miesto – 6. A,B       (4 body)
4. miesto – 8. A           (2 body)
5. miesto – 5. A           (0 bodov)

Ocenenia v podobe diplomov a vecných cien ďalej dostali:
– Najlepší hráč turnaja: Patrik Pohlod, 8. A
– Najlepší brankár turnaja: Nikita Usyk, 9. A

Ing. Anna Pravotiaková