Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Smejko, Smejka a letné radovánky

V rámci ProJEktU sTARší MLADšíM si starší žiaci VIII. A a VII. A triedy spolu s Mgr. Henrietou Pocklanovou a Mgr. Natáliou Lakandovou pripravili dňa 25.05.2022 zábavne dopoludnie ,,Smejko, Smejka a letné radovánky“.

Pre žiakov I. až IV. ročníka pripravili stanovištia.

 

1.Stanovište mali žiačky Liliana BernadičováKristína Součeková. Spolužiakov potrápili hľadaním prírodnín a rôznych predmetov. Okrem listov, hliny a kôry stromov potrápili spolužiakov aj hľadaním štvorlístka či slimáka.

2.Stanovište si zobrali pod patronát Martin KuklicaGabriel Veštúr. Chlapci potrápili pamäťové schopnosti svojich spolužiakov. Ukladali rôzne športové potreby a úlohou žiakov bolo ich poukladať v rovnakom poradí.

3.Stanovište ovládli žiačky siedmej triedy a to konkrétne Júlia Kanošová, Alžbetka BodnárikováKristína Danieličová. Dievčatá vytvorili rybník v ktorom lovili ich mladší spolužiaci rybky na čas.

4.Stanovište viedli Nina Vojtková Karolína Pinčiarová. Svojich spolužiakov hravo vyskúšali v matematike. Rôznymi kombináciami čísel tvorili 10. Až do momentu kým neobjavili žraloka, vtedy o svoje kombinácie prišli. Nebolo to také jednoduché ako sa zdalo.

5.Stanovište ovládlo športové zápolenie. Na ducha fair play hry dozerali Ján PomuraJakub Vojtko Kubanda. Hod  na cieľ rôznymi loptičkami a zhadzovanie kolkov bolo náročnou nie však nezdolateľnou prekážkou pre ich spolužiakov.

6.Stanovište ovládli rozprávky a žiačky Karolína MikolajováVanesa Pomurová. Predčítali úryvok rozprávky a žiaci rozmýšľali o akú rozprávku ide. Aj v obrazovej podobe poskladali viacero rozprávok a spolužiaci vyberali čo k danej rozprávke patrí a čo zase nie.

7.Stanovište  bolo posledné a zamerané aj na rýchlosť aj na pamäť. Postarali sa o to Juraj PetroJozef Šajša. Popri stĺpoch na spojovacej chodbe umiestili obrázky zvierat  a úlohou spolužiakov bolo v behu si zapamätať poradie a v cieli zvieratá správne zoradiť.

Na všetkých stanovištiach boli BrainBox, kde mohli súťažiaci získať bonusové body.

1.miesto žiaci II.A triedy

2.miesto žiaci I.A triedy

3.miesto žiaci III.A triedy

4.miesto žiaci IV.A triedy

Žiaci obdŕžali diplom a vecné ceny.

Výhercom GRATULUJEM a všetkým zúčastnením ĎAKUJEM!

Mgr. Henrieta Pocklanová