Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Školský koncoročný výlet 5.A

Vo štvrtok 16. júna 2022 sme sa konečne, po dlhých pandemických opatreniach, vybrali na školský výlet do Banskej Bystrice. Cestovali sme minibusom. Mysleli sme si, že sa nezmestíme, no keď pán šofér vysunul bočné sedadlá, boli sme prekvapení, koľko sa doň ľudí zmestí. Pani učiteľka Mariana Krupová a pani ekonómka Marcela Frajtová nás sprevádzali celou Bystricou, a preto im ďakujeme, že na nás neustále dávali pozor.

Keď sme vystúpili z autobusu, kráčali sme uličkou na námestie, odkiaľ sme zamierili rovno na hrad Barbakán. V priestoroch Mestského hradu – v Barbakáne sa nachádza stála THURZO – FUGGER zážitková expozícia o histórii baníctva v Banskej Bystrici a okolí najmä v období najväčšieho rozkvetu mesta, z čias Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti a Medeného hámra. Dozvedeli sme sa napríklad, koľko ton váži najväčší zvon na Slovensku a vrátili sme sa do histórii vďaka virtuálnej realite, ba dokonca nám o dejinách rozprávali hovoriace obrazy.

Po úžasnej prehliadke hradu sme si vychutnali sladkú a vynikajúcu zmrzlinu na námestí a presunuli sme sa do Múzea SNP, kde sme si pozreli film z 2.svetovej vojny. Expozícia s názvom „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939-1945“ prezentovala rozhodujúce politické, vojenské a spoločenské udalosti histórie Slovenska v kontexte s dejinami Európy v rokoch 1918-1948. Bola tematicky, obsahovo aj materiálovo najrozsiahlejšou expozíciou Múzea SNP.

Keď sme si do sýtosti poobzerali múzeum, zamierili sme do Hodinovej veže na námestí. Hodinová veža je najviditeľnejšou a najznámejšou dominantou Námestia SNP v Banskej Bystrici. V minulosti mala veža viaceré názvy – Hodinová z čias jej výstavby, Vážnicová, lebo stála vedľa budovy mestskej váhy, Zelená kvôli sfarbeniu jej medenej strechy a od konca 19. storočia Šikmá vďaka jej vychýleniu. Hore na veži bola veľká sranda. Nikomu to nehovorte, ale pani učiteľka sa výšky asi bála najviac. My ostatní sme boli v pohode. Hore sme urobili niečo blbé, no pre nás smiešne. No to, čo sme spravili, Vám radšej nepoviem, lebo by sa za nás pani učiteľky hanbili.

Ďalej sme pokračovali námestím do obchodného centra Európa. Cestou sme sa zastavili pri fontáne, kde sme sa trocha osviežili. Počas nakupovania sme ani nezbadali, ako utekal čas. V poslednej chvíli sme dobehli pred Kino Cinema a kúpili si pukance a kolu. Pozreli sme si hranú slovenskú rozprávku „Zakliata jaskyňa“, ktorá bola úplne super.

Po úplne úžasnom dni celí unavení sme nasadli do minibusu a cestovali sme domov. Nikdy na tento výlet nezabudneme a už sa tešíme, čo pani učiteľka vymyslí nabudúce.

Gabriela Medvegy, 5.A