Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Englishstar – medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

Dňa 17.5.2022 sa konala na našej škole medzinárodná súťaž v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa  28 žiakov našej školy z prvého a druhého stupňa. Žiaci vypracovávali testy, ktoré obsahovali náročné úlohy na preverenie ich vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby a čitateľskej gramotnosti z anglického jazyka. Testy preverili vedomosti žiakov rôznych ročníkov, skladali sa z učiva a štandardov príslušných ročníkov. Žiaci mali limitovaný čas na vypracovanie testov v trvaní 45 minút.

Mgr. Marianna Kalmanová

class name percentage points
4 Tomáš Mecko 100 100
3 Bibiána Rochovská 100 100
9 Alexandra Mecková 99 99
9 Martin Baksa 99 99
9 Richard Kalman 99 99
9 Bianka Tlučáková 99 99
9 Jakub Kanoš 99 99
9 Bibiána Zlúkyová 99 99
5 Magdaléna Kanošová 98 98
7 Júlia Kanošová 97 97
6 Júlia Gajdová 97 97
7 Alžbetka Bodnáriková 97 97
6 Kristián Hruška 97 97
8 Nina Vojtková 96 96
8 Karolína Mikolajová 96 96
3 Bianka Boháčová 95 95
8 Jozef Šajša 93 93
7 Daniel Boháč 92 92
6 Viktória Gažúrová 91 91
6 Matej Maťuš 89 89
4 Andrej Birka 86 86
5 Marianna Baksová 85 85
5 Gabika Medvegy 85 85
6 Boris Vasil 83 83
7 Tomáš Klimko 82 82
7 Kristína Danieličová 80 80
5 Peter Frajt 78 78
8 Gabriel Veštúr 71 71