Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v piatok 30. júna 2023 o 9:30 hod. na amfiteátri pri Obecnom úrade v Pohorelej.

O 8:00 hod. sa v miestnom kostole bude konať slávnostná svätá omša pri príležitosti ukončenia školského roka.

Od 9:30 hod. na amfiteátri začne slávnostné ukončenie školského roka.

Po skončení slávnosti sa žiaci presunú  do tried ZŠ s MŠ Pohorelá.

Slávnostný deň ukončíme spoločnou rozlúčkou s deviatakmi približne od 11:30 hod. na školskom dvore.

Koniec slávnostného dňa sa predpokladá približne o 12:00 hod.

Zároveň oznamujeme, že prevádzka MŠ bude do 12:00 hod..

Školský klub detí a školská jedáleň v prevádzke nebudú.

Za pochopenie ďakujeme.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá