Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Štvrté ,, Športové zápolenie“

 

 

 

 

V stredu 22. februára 2023 sa znova pre žiakov našej základnej školy uskutočnilo ďalšie ,, Športové
zápolenie“. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov 1. stupňa. Žiaci súťažili znova v dvoch kategóriách. Prvá kategória:
žiaci 1. a 2. ročníka, druhá kategória: žiaci 3. a 4. ročníka. Žiakov čakali dve disciplíny. Prvou disciplínou
bol ,, Člnkový beh “ – šprintovanie dvoch dĺžok telocvične.

Víťazi tejto disciplíny :

1., 2. ročník /dievčatá/                                        3., 4. ročník /dievčatá/
1. miesto: Margarétka Hlaváčová,/10,36 s /        1. miesto: Bibiana Rochovská, / 9,29 s /
2. miesto: Simona Anderková, / 10,46 s /            2.miesto: Rebeka Kováčová,  / 9,68 s /
3. miesto: Vladimíra Ševcová,  / 10,7 s /               3.miesto: Stanislava Miháliková, / 10,25 s /

1., 2. ročník /chlapci/                                          3., 4. ročník /chlapci/
1.miesto:  František Rochovský,  / 8,86 s /          1. miesto: Andrej Kuklica / 9,81 s /
2.miesto:  Šimon Polák, / 9,06 s /                          2. miesto: Dávid Cibuľa /9,91 s /
3.miesto:  Daniel Medvegy, / 9,51 s /                     3. miesto: Martin Turčan / 9,99 s /

Druhou disciplínou bol vytrvalostný  beh, ktorý nadväzoval na vytrvalostný beh druhého ,, Športového
zápolenia“. Tentokrát mali žiaci odbehnúť o 5 dĺžok v telocvični viac, než na druhom zápolení.  A teda pre
získanie titulu ,, Vynikajúci februárový športovec“ bolo potrebné odbehnúť: žiaci 1. a 2. ročníka už 25
a žiaci 3. a 4. ročníka 30 dĺžok telocvične.

Víťazi tejto disciplíny :

1. A- Šimon Polák, Matúš Refka, Margaréta Hlaváčová, Simona Anderková, Vladimíra Ševcová,

1. B – František Mihálik, Samuel Pohlod, Nina Šándorová, Veronika Grlačková,

2. A – František Rochovský, Daniel Medvegy, Ivetka Halušková,

3. A –  Alex Baxa, Martin Turčan, David Cibuľa,

3. B – Viktória Pačajová, Rozália Pokošová, Stanislava Miháliková,

4. A – Matej Anderko, Andrej Kuklica, Bibiana Rochovská, Nela Zacharová,

4. B – Adrián Puška, Rebeka Kováčová

Ďakujem všetkým žiakom za vynaložené úsilie podať čo najlepší výkon a prekonať sám seba.
Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Mgr. Ivane Datkovej, sociálnej pedagogičke PhDr. Františke Baksovej
a bežcovi na dlhé trate Radkovi Terekovi. Na záver chcem spomenúť žiaka Františka Rochovského, ktorý je
žiakom len druhého ročníka a získal celkovo najlepší čas v člnkovom behu / 8,86 s /.

Hurá do ďalšieho zápolenia! Mgr. Žaneta Holková