Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

PaedDr. Dagmar Krupová si z rúk ministra školstva prevzala ocenenie

Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký udelil 10. marca 2023 Veľkú medailu, Malú medailu a Ďakovný list sv. Gorazda pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku.

Ocenenia si za prácu v prospech vzdelávania a výchovy z rúk pána ministra prevzalo 60 pedagógov z celého Slovenska.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá navrhlo pani PaedDr. Dagmar Krupovú z našej materskej školy na uvedené ocenenie za životný prínos v oblasti predprimárneho školstva a bohatú publikačnú činnosť.

PaedDr. Dagmar Krupová, zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu, pracuje v ZŠ s MŠ Pohorelá od roku 1981, na vedúcej pozícii 28 rokov, je priekopníčkou netradičných spôsobov a techník v predprimárnom vzdelávaní.

Jej vynikajúce odborné vedomosti, nenahraditeľné pracovné skúsenosti, všeobecný prehľad, tvorivý a maximálne ľudský prístup ku deťom z nej robia vynikajúceho pedagóga, ktorého si pamätá každé dieťa.

Vie si získať vážnosť a dôveru, pracovné povinnosti si plní zodpovedne, má vynikajúce organizačné schopnosti, aktívne spolupracuje s rodičmi a spolu s deťmi pripravuje akcie na prezentáciu školy a škôlky. Obdivuhodná je jej chuť stále sa vzdelávať, zlepšovať a napredovať.

Trvalými atribútmi jej práce sú zodpovednosť, vytrvalosť, každodenné nasadenie, skvelý prístup k deťom a hlavne životný optimizmus.

Za svoju celoživotnú prácu a angažovanosť v predprimárnom školstve si ocenenie plne zaslúži.

Slávnostný akt sa uskutočnil v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Ocenenie pedagogickej práce nesúce meno svätého Gorazda je najvyšším prejavom uznania, aké môže pedagógom udeliť minister školstva a traduje sa od roku 1997. Symbolicky sú nazvané po prvom známom učencovi v dejinách nášho národa a sú uznaním mimoriadneho pedagogického úsilia, talentu, nasadenia či vernosti pedagogickej profesii, ako aj práce v prospech školstva či výchovy.

Celoživotná trpezlivá práca, mimoriadny prínos pre školstvo a množstvo detí, žiakov a študentov, ktorých pripravili na profesijný aj osobný život – to sú výsledky mnohých učiteľov, ktorí zasvätili svoj život tomuto povolaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenenie sv. Gorazda si z rúk dočasne povereného ministra školstva Jána Horeckého prevzalo 60 pedagógov (minedu.sk)