Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Svetový deň vody

Dňa 22. marca si celý svet pripomína dôležitosť a mimoriadny význam vody pre ľudstvo a život. Svetový deň vody je medzinárodná aktivita, ktorej myšlienka vznikla v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro. Pri príležitosti tohto dňa sme na hodinách techniky so žiakmi 7. až 9. ročníka navštívili čističku odpadových vôd v Pohorelej. V čističke sme sa dozvedeli, čo treba urobiť s odpadovou vodou, aby sa opäť mohla stať súčasťou kolobehu vody v prírode a neohrozila pri tom život organizmov v riekach. Zodpovedný pracovník pán Ján Majkuth, ktorý spravuje ČOV nám poskytol informácie o tom, ako sa spracúva znečistená voda z kanalizácie a mení sa na ekologicky čistú, ktorá sa potom odvádza do rieky Hron. Žiakov zaujalo, ako čističky dokážu premeniť splaškovú vodu na čírejšiu a pre živé organizmy vhodnejšiu.

                                                                                                              Ing. Anna Pravotiaková