Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

S Tomášom Šmátralom o najbohatších ekosystémoch planéty Zem

Aktivista Tomáš Šmátrala spolu so svojou priateľkou Michaelou Kršákovou sa už niekoľko rokov venuje dobrovoľníctvu. Pomáhajú čistiť oceán od plastov, monitorovať dažďový prales, ničiť pytliacke pasce  a prispievať k vzdelávaniu miestnych obyvateľov.
V rámci projektu NEPZ – Najbohatšie ekosystémy planéty Zem (Green Life, Blue Life), prednášajú na školách .
Dňa 24.03. 2023 Tomáš s Miškou navštívili aj našu školu. Prednášky boli venované ochrane tropických dažďových pralesov a ohrozených druhov zvierat na Sumatre v Indonézii. Predstavili nám aj  budovanie súkromnej pralesnej rezervácie a organizáciu protipytliackej hliadky s názvom Tigrie komando .
Súčasná situácia ohrozenia dažďových pralesov na našej planéte je veľmi kritická. Rok čo rok mizne ich veľká plocha. Je potrebné otvoriť naše vnímanie aj za hranice nášho štátu alebo Európy. Prestať sa pozerať len dopredu, rozhliadnuť sa okolo a nezatvárať oči pred tým, čo sa deje s pocitom, že sa nás to netýka. Na celom svete už zostávajú  len 3 veľké dažďové pralesy, Všetci máme možnosť rozhodnúť sa správne.
Aj v budúcnosti chceme sledovať, čo sa deje na Sumatre alebo inde na svete  a preto sa tešíme na ďalšie stretnutie s Tomášom a Miškou.
Mgr. Ivana Gáliková