Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Biblická olympiáda 2022/2023

Dňa 28. 3. 2023 sa konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády Hronského dekanátu v Heľpe.

XXI. ročník olympiády sa zameral na tieto knihy zo Svätého písma: zo Starého zákona knihy Nehemiáš, Judit a Ester a z Nového zákona Prvý Petrov list.

Do dekanátneho kola sa zapojili naši dvaja žiaci: Viktória Gažúrová a Peter Frajt. Obsadili druhé miesto, za čo im blahoželáme. Prvé miesto získali žiaci Základnej školy v Heľpe.

Mgr. Ivan Greňa