Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Piate ,,Športové zápolenie“

Piate  ,,Športové zápolenie “  sa uskutočnilo 29. marca 2023.   Zúčastnilo sa ho 18 žiakov 1. stupňa. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Prvá kategória: žiaci 1. a 2. ročníka, druhá kategória: žiaci 3. a 4. ročníka. Aj tento deň čakali na žiakov dve, trocha netradičné,  disciplíny.

Prvou disciplínou bol  ,,Sparťanský prekážkový beh“ . Žiaci mali čo najrýchlejšie vyliezť na rebriny a zhodiť z nich loptu,  preplaziť sa žinenkovým tunelom,  preniesť dve ťažké lopty  na určené miesto, bežať člnkový beh a prenášať štyri veľké kužele na malé kužele, prebehnúť po lavičke, urobiť kotúľ vpred a čo najrýchlejšie vbehnúť do cieľa.

Víťazi tejto disciplíny :

1., 2. ročník /dievčatá/                                                 3., 4. ročník /dievčatá/         

  1. miesto: Margarétka Hlaváčová,/1:02 min. / 1. miesto: Bibiana Rochovská,  /50 s. /
  2. miesto: Simona Anderková, / 1:06 min. /      2.miesto: Nela Zacharová  / 55 s. /
  3. miesto: Iveta Halušková  / 1:08 min. /

1., 2. ročník /chlapci/                                                 3., 4. ročník /chlapci/         

1.miesto:  Šimon Polák  / 45 s. /       1. miesto: Ján Hlaváč / 46 s. /

2.miesto:  Martin Jánoška / 47 s. /   2. miesto: Adrián Hruška / 48 s. /

3.miesto:  Oliver Radič  / 57 s. /        3. miesto: Nikolas Šarišský / 56 s. /

Druhou disciplínou bol vytrvalostný beh, ktorý nadväzoval na vytrvalostný beh štvrtého ,, Športového  zápolenia“. Znovu  mali žiaci odbehnúť o 5 dĺžok v telocvični viac, než na štvrtom zápolení.  A teda pre získanie titulu  ,, Vynikajúci marcový  športovec“ bolo potrebné odbehnúť: žiaci 1. a 2. ročníka už 30  a žiaci 3. a 4. ročníka 35 dĺžok telocvične.

Víťazi tejto disciplíny :

  1. A – Šimon Polák, Grétka Hlaváčová, Simona Anderková, Matúš Refka, Samko Bošeľa,
  2. B – Samko Pohlod, Nina Šándorová,
  3. A – Ivetka Halušková, Martin Jánoška, Matúš Vojtko, Oliver Radič, Adrián Hruška, Nikolas Šarišský
  4. A – Nela Zacharová, Bibiana Rochovská, Ján Hlaváč, Roman Pavlovský                                                                                                                 4.B – Adrián Puška

Všetkým súťažiacim patrí pochvala za účasť a bojovnosť pri zdolávaní nie najľahších  disciplín. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Mgr. Ivane Datkovej, Mgr. Erike Terekovej, sociálnej pedagogičke PhDr. Františke Baksovej, Lucii Gandžalovej, Jakubovi Lavríkovi,  Adamovi  Hazákovi, Martinovi Borlokovi, Kristánovi Hruškovi, Radkovi Terekovi, ktorí nám boli počas súťaže veľmi nápomocní.

A na záver snáď poukázať na najlepšie časy prekážkového behu:  45 sekúnd žiaka Šimona  Poláka z 1.A  a čas  50 sekúnd  žiačky Bibiany Rochovskej zo 4.A triedy.

Hurá, stretneme sa v apríli!

Mgr. Žaneta Holková