Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Vidiečanova Habovka – celoštátne kolo

Lucia Gandžalová, ktorá vyhrala spevácku súťaž  vo Veľkom Krtíši a získala priamy postup na celoslovenskú súťaž v Hronseku, nás tam reprezentovala s veľkým úspechom.

Celoštátne kolo postupovej súťaže hudobného folklóru detí sa konalo 7. júna v Habovke. Lucka tam získala zlaté pásmo.

Ďakujeme jej za úspešné reprezentovanie našej školy aj obce!!!

Mgr. Erika Tereková