Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Plavecký výcvik 2024

Plavecký výcvik bol výborný! Konal sa od 3.júna do 7.júna 2024. Prebiehal na plavárni v Závadke nad Hronom a sprevádzal ho Mgr. Jozef Šajša. Každý deň žiaci prišli na plaváreň, mali rozcvičku a potom  skákali do bazéna. Bola to zábava! Počas týždňa sa učili správne dýchať pri plávaní. Dostávali  zaujímavé úlohy a cviky. Naučili  sa plávať kraul a prsia.

V piatok sa konali preteky o najlepšieho plavca. Vyhrala to Veronika Garecová, ktorá preplávala 100m. Ďalšia súťaž, ktorá prebiehala bolo, kto najdlhšie vydrží pod vodou. 1. miesto získal Adrián Hruška, 2. miesto patrilo Kvetke Hlaváčovej a na 3. mieste sa umiestnila Zuzka Ďuráčová. Na koniec skákali zo skokanských mostíkov do hlbokej vody. Žiaci zažili veľa zábavy.

Mgr. Erika Tereková