Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

VŠEDNÉ DNI V NEVŠEDNOM ŠATE – ,,FOLKLÓRNY DEŇ“

Žiacky parlament si pripravil ,,FOLKLÓRNY DEŇ“ pre svojich spolužiakov.

Kedy? 8.06. 2023

Deň? Štvrtok

 

 

V tento piatok si žiaci obliekli napríklad:

krojovú súčasť

tričko s folklórnym motívom

stužky do vlasov

oplecko

 


 

 

Koordinátor žiackeho parlamentu:

Mgr. Henrieta Pocklanová, Sociálny pedagóg