Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Siedme júnové ,,Športové zápolenie“

Posledné ,,Športové zápolenie“  v školskom roku 2022/2023 sa uskutočnilo 7. júna 2023. Počasie nám veľmi neprialo, preto útočisko na šport poskytla len telocvičňa. Zápolenia sa zúčastnilo 25 žiakov 1. stupňa, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Prvá kategória: žiaci 1. a 2. ročníka, druhá kategória: žiaci 3. a 4. ročníka. Aj tentokrát na žiakov čakali dve disciplíny.

Prvou disciplínou bol  ,,Šplh na tyči“. Žiaci mali čo najrýchlejšie vyliezť na tyč a dotknúť sa značky. Dievčatá šplhali do výšky troch a chlapci do výšky piatich metrov.

 

Víťazi tejto disciplíny :

1., 2. ročník /dievčatá/

 1. miesto Ševcová Vladimíra /9,25 s/
 2. miesto Hlaváčová Grétka /13:31 s/
 3. miesto Šandorová Nina /20,22 s/

 

1., 2. ročník /chlapci/

 1. miesto Medvegy Daniel /6,78 s/
 2. miesto Polák Šimon/7,88 s/
 3. miesto Rochovský František /10,62 s/

 

3., 4. ročník /dievčatá/

 1. miesto Rochovská Bibiana /4:29 s/
 2. miesto Nikola Pokošová /5,26 s/
 3. miesto Miháliková Stanislava /8,72 s/

 

3., 4. ročník /chlapci/

 1. miesto Hlaváč Janík /6,29 s/
 2. miesto Hruška Adrián /9,43 s/
 3. miesto Cibuľa David /10,57 s/

 

Druhou disciplínou bol ,,Vytrvalostný  beh“, ktorý nadväzoval na vytrvalostný beh piateho ,,Športového zápolenia“. Pre získanie titulu  ,,Vynikajúci marcový športovec“ bolo potrebné odbehnúť: žiaci 1. a 2. ročníka 30  a žiaci 3. a 4. ročníka 40 dĺžok telocvične.

Víťazi tejto disciplíny :

 1. A – Šimon Polák, Grétka Hlaváčová, Samko Bošeľa, Vladimíra Ševcová
 2. B – Nina Šandorová, Lucia Súkeníková, Ján Súkeník, František Mihálik
 3. A – Martin Janoška, Mário Lukáč, Matúš Vojtko, František Rochovský, Daniel Medvegy
 4. A – Adrián Hruška, Nikolas Šarišský, Dávid Cibuľa
 5. A – Bibiana Rochovská, Ján Hlaváč, Roman Pavlovský,
 6. B – Rebeka Kováčová, Liliana Pokošová, Klaudia Mucová, Nikola Pokošová.

 

Žiaci súťažili s veľkým nadšením a snahou podať čo najlepší výkon. K lepšiemu výkonu ich prišli povzbudiť aj fanúšikovia našej školy. Vytrvalostný beh zdolali všetci žiaci na výbornú. Nie všetci však zvládli šplh na tyči. Pochvala patrí hlavne tým žiakom, ktorí si mysleli, že sa nedokážu vyšplhať, ale s nasadením všetkých síl túto disciplínu nakoniec zvládli.

Poďakovanie za pomoc pri súťaži patrí pani učiteľke Mgr. Ivane Datkovej, sociálnej pedagogičke PhDr. Františke Baksovej, Mgr. Erike Terekovej a žiakom deviateho ročníka. Veľké ďakujem patrí aj Radkovi Terekovi, ktorý nám bol nápomocný takmer počas všetkých športových zápolení.

Nech žiakom chuť športovať vydrží čo najdlhšie!        

Mgr. Žaneta Holková