Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

ČEMERICA CYKLO CUP

OBECNÝ ÚRAD V POHORELEJ, ZŠ S MŠ POHORELÁ A OPORA POHORELÁ

POZÝVAJÚ NA

24.ROČNÍK CYKLISTICKEJ ČASOVKY DETÍ A ŽIAKOV

ČEMERICA CYKLO CUP

POHORELÁ

V NEDEĽU 11. JÚNA 2023 OD 14:00 HOD.

Štart: spred cintorína v Pohorelskej Maši od 14:00

Cieľ: pri amfiteátri

Povinná výbava: prilba!!!

Prezentácia: od 13:30 do 13:50 v priestore štartu

Dĺžka trate: 2,6km (predškoláci 1,0km)

Štartovné: 0,50€

Štart a prezentácia predškolákov a škôlkarov je cca o 14:45 na poľnej ceste na konci ul. M.R.Štefánika  ,,Na vrchu“ ( po prejazde žiakov).

Kategórie:

Chlapci – škôlkári

Dievčatá – škôlkárky

Chlapci – 1. – 3. ročník

Dievčatá – 1. – 3. ročník

Chlapci – 4. – 6.ročník

Dievčatá – 4. – 6.ročník

Chlapci – 7. – 9.ročník

Dievčatá- 7. – 9.ročník

PUTOVNÝ POHÁR ČEMERICA CYKLO CUP

Tento putovný pohár získa trieda, ktorá dosiahne na cyklistickej časovke ČEMERICA CYKLO CUP POHORELÁ najväčší počet bodov. Body sa budú prideľovať za umiestnenie v kategórii. Kategórie:

  1. – 3. ročník dievčatá, chlapci,
  2. – 6. ročník dievčatá, chlapci,
  3. – 9. ročník dievčatá, chlapci.

Pri rovnakom počte bodov bude rozhodovať lepší čas víťaza.