Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

VŠETKOVEDKO

V utorok 30.11.2021, sa na našej škole uskutočnila súťaž Všetkovedko. Žiaci  preukázali svoje vedomosti zo slovenského jazyka, matematiky, prvouky, prírodovedy, anglického jazyka a zo všeobecného prehľadu o spoločnosti. Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov 2.-4. ročníka.

Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci: Martin Turčan z 2.A triedy, Bianka Boháčová a Bibiana Rochovská z 3.A triedy a Andrej Birka zo 4.A triedy, ktorí získali titul Všetkovedko. Ostatní  získali titul Všetkovedkov učeň. Všetci žiaci boli odmenení diplomami a drobnými spomienkovými predmetmi.

Mgr. Mária Huťová