Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Projektové vyučovanie v 2.A

5. marec sa v 2.A niesol v duchu projektového vyučovania. Témou „Živočíchy“ sa žiaci zaoberali počas celého vyučovania. V skupinách vypracovávali rôzne úlohy, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí o rôznych živočíchoch. Učili sa vyhľadávať potrebné informácie z rôznych zdrojov, pripravili si obrázkový materiál. Výsledkom ich práce sa stali pekné informačné plagáty, ktoré prezentovali ostatným spolužiakom. Všetkým  sa takáto práca páčila a boli spokojní  so svojimi výtvormi.

Mgr. Mária Huťová