Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

„Na našej škole sa počas marca, konkrétne 10. marca 2022 odohralo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Keď nás pani učiteľky zavolali, všetci sme boli trochu skľúčení. Sedeli sme v triede 8.A, pani učiteľky nám povedali, že začneme poéziou najmladšej kategórie. Ako vždy som išla prvá ja. Postavila som sa pred žiakov a spustila smiešnu báseň. Bol to celkom zaujímavý pohlaď na chichotajúceho sa Borisa alebo na vystresovanú Magdalénku či Peťa. Keď som odrecitovala, bol to nádherný pocit. Podľa mňa je najkrajší pocit, keď ti všetci tlieskajú. Po mne nasledovala Magdalénka, Peťo aj Boris, ktorí mali tiež skvelé básne. Vypočuli sme si mnoho krásnych básní a próz z druhej a neskôr aj tretej kategórie. Ja, ako piatačka som sa veľa podučila, pretože som si vypočula aj najstarších žiakov našej školy, ktorí mi budú vzorom pre ďalšie ročníky tejto súťaže. Vyhodnotenie súťaže, na ktoré som sa veľmi tešila, sa uskutočnilo cez veľkú prestávku.“   Gabriela Medvegy 5.A

Vyhodnotenie:

II. kategória – poézia
1.miesto: Boris Vasil (6.A)
2.miesto: Gabriela Medvegy (5.A) a Peter Frajt (5.A)
3.miesto: Magdaléna Kanošová (5.A) Natália Tešlárová (6.A)
II. kategória – próza
1.miesto: Lucia Gandžalová (5.A) 
2.miesto: Viktória Gažúrová (6.A)

III. kategória- poézia
1.miesto: Matej Tešlár (9.A)
2.miesto: Kristína Součeková (8.A)
3.miesto: Vanesa Pompurová (8.A) Júlia Kanošová (7.A)
III. kategória –  próza
1.miesto: Bianka Tlučáková (9.A)
2.miesto: Alexandra Mecková (9.A)
3.miesto: Alžbeta Bodnáriková (7.A) Karolína Mikolajová (8.A)

V ten istý deň sa na 1.stupni uskutočnila I. kategória Hviezdoslavovho Kubína.

Vyhodnotenie:
I. kategória – poézia
1. miesto: Karolína Kamzíková (4.A)
2. miesto: Filip Datko (4.A)
3. miesto: Andrea Lilková (2.A)
I. kategória – próza
1. miesto: Alex Baksa (2.A)
2. miesto: Andrej Birka (4.A)
3. miesto: Kvetoslava Hlaváčová (2.A) 

Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach postúpili do okresného kola Hviezdoslavovho Kubína do Brezna.
Budeme im držať palce.

Ďakujeme za účasť všetkým žiakom, ktorí reprezentovali svoje triedy. No veľká vďaka patrí hlavne pani učiteľkám, ktoré učia slovenský jazyk a pripravovali žiakov na súťaž.