Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Dňa 18. marca 2022­­­ sa uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína v Brezne v CENTRE VOĽNÉHO ČASU. Prvý stupeň reprezentovali Alex Baksa z 2.A, ktorý recitoval prózu a Karolína Kamzíková zo 4.A, ktorá mala recitovať poéziu, lenže z dôvodu ochorenia sa nemohla zúčastniť, a preto ju zastúpil Filip Datko zo 4.A. Na druhom stupni boli dve kategórie. II.  kategóriu reprezentovali Lucia Gandžalová z 5.A, ktorá recitovala prózu a Boris Vasil zo 6.A, ktorý recitoval poéziu. III. kategóriu reprezentovali Bianka Tlučáková z 9.A, ktorá recitovala prózu a Matej Tešlár z 9.A a ten recitoval poéziu.

Žiaci sa veľmi snažili, krásne recitovali a bojovali o umiestnenie, čo sa aj niektorým podarilo. Do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 25. marca 2022 sa dostali Lucia Gandžalová, Boris Vasil, Bianka Tlučáková a Matej Tešlár.

Budeme im držať palce, aby sa čo najlepšie umiestnili. A ďakujeme pani učiteľkám PaedDr. G. Kanošovej, Mgr. M. Krupovej a Mgr. M. Skladanej za prípravu žiakov na súťaž a pani uč. Skladanej, že žiakov sprevádzala na súťaž a zúčastnila sa aj účinkovania v porote.

Lucia Gandžalová, 5.A