Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Šaliansky Maťko

V stredu, 2. marca 2022, sa uskutočnila súťaž Šaliansky Maťko, ktorá sa konala v Centre voľného času v Brezne. Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí. Našu školu reprezentovali tri žiačky Bianka Boháčová z 3.A triedy, Magdaléna Kanošová z 5.A triedy a Júlia Kanošová zo 7.A triedy. Na súťaži nás sprevádzala pani učiteľka Mgr. Mária Skladaná, ktorá bola zároveň aj porotkyňou spolu s dvomi pani učiteľkami z iných škôl.
V troch kategóriách sa zúčastnilo 15 žiakov a žiačok z rôznych základných škôl. Potešilo nás vynikajúce umiestnenie Bianky Boháčovej, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v 1. kategórii. Sestry Kanošové za ňou nezaostali. Magdalénka sa umiestnila na 3. mieste v 2. kategórii a Julka na 2. mieste v 3. kategórii.

Ďakujeme aj pani učiteľkám Mgr. Ľ. Vaculčiakovej a Mgr. M. Krupovej za výber povestí a prácu so žiačkami.

Ďakujeme dievčatám, ktoré aj v týchto ťažkých časoch rôznych obmedzení, karantén a ochorení nezabudli na význam slova a naučili sa krásne prednášať naše slovenské povesti, čoho sú dôkazom aj ich umiestnenia. Do budúcnosti si zaželajme, aby sa tradícia súťaže Šaliansky Maťko zachovala čo najdlhšie, a aby každým rokom pribúdalo množstvo šikovných a nádejných mladých súťažiacich.

Mgr. Mariana Krupová