Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

ROBOTIST

Naša škola získala z projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných učební“ 8 ks robotov vyrobených v spoločnosti Artec Blockrobo. 4 ks sú otáčajúce sa roboty a 4 kusy sú transformujúci sa robot. Ku každému robotovi je aj USB kľúč, ktorým sa pripojil robot k počítaču. Na internete sa stiahol program na ovládanie robotov a žiaci sa v ňom naučili pracovať.

Žiaci na hodinách informatiky pracovali v skupinách v siedmom, ôsmom a deviatom ročníku. Boli veľmi usilovní, museli si vyhľadať návod na prácu s robotom, poskladať ho a každý jeden robot sa stal funkčným. Ďakujem všetkým, ktorí sa na stavaní robotov podieľali. Aj žiaci nižších ročníkov si môžu poskladať svojho vlastného robota.

Mgr. Mariana Krupová