Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

Dňa 25. marca 2022­­­ sa uskutočnilo regionálne kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavovho Kubína v Banskej Bystrici v Základnej škole na Moskovskej ulici. Postupujúci žiaci z okresného kola, a to Lucia Gandžalová, Bianka Tlučáková a Matej Tešlár bojovali o postup do krajského kola v II. a v III. kategórii. Bohužiaľ deň pred súťažou ochorel Boris Vasil, ktorý sa súťaže nemohol zúčastniť. Žiaci sa veľmi snažili, krásne a niektorí aj úspešne zarecitovali svoje básne a poviedky. Na všetkých sme nesmierne hrdí.

Lucke srdečne blahoželáme k  2. miestu v II. kategórii v prednese prózyMatejovi3. miestu v III. kategórii v prednese poézie. Úspešný deň sme zavŕšili veselo na slávnostnom obede v centre mesta. Ďakujeme pani uč. Krupovej, ktorá nás v Banskej Bystrici sprevádzala a žiakom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Za skvelú prípravu žiakov na súťaž ďakujeme pani učiteľkám Mgr. M. Krupovej a Mgr. M. Skladanej.