Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

PYTAGORIÁDA – okresné kolo

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie sa tak skladá z dvoch zložiek, z bodov za správnosť (minimálne 10 z 15 bodov) a z bodov za čas (za každé ušetrené 4 minúty sa pridelí 1 bod).

Tento školský rok prebiehal už 43.ročník Pytagoriády. Tak ako každý rok, aj tento sa do boja zapojili naše „matematické talenty“ od tretieho až po ôsmy ročník.

Školské aj okresné kolo prebiehalo online. V dňoch 8.12. a 9.12.2021 sa 29 žiakov popasovalo s úlohami rôznej náročnosti v školskom kole. 12 žiakov postúpilo do okresného kola, ktoré sa konalo 29.3. a 30.3.2022. Naši žiaci zapojili všetky sily a urobili dobré meno našej škole. Sedem z nich (Bianka Boháčová, Bibiána Rochovská, Filip Datko, Kristína Rašiová, Magdaléna Kanošová, Lucia Gandžalová, Daniel Boháč) sa v okresnom kole stalo úspešným riešiteľom a obsadili veľmi pekné miesta v celkovom poradí.

V kategórii P3 zo 119 účastníkov sa Bianka Boháčová s počtom bodov 23 (15+8) prebojovala na výborné 3.miesto. Biana Rochovská s 18 bodmi (10+8) obsadila 17.miesto. Adam Vojtko s 8 bodmi sa podelil o  40.-53. miesto.

Kategóriu P4 reprezentoval medzi 62 účastníkmi Filip Datko. Dosiahol 16 bodov (11+5) a obsadil ako úspešný riešiteľ 22. miesto.

Medzi 41 účastníkmi kategórie P5 sa Kristínka Rašiová s 12 bodmi (12+0) prebojovala na 5.-7. miesto. Tesne za ňou s rovnakým počtom bodov na mieste 8.-9. sa umiestnila Magdaléna Kanošová a Lucia Gandžalová. Peter Frajt so 6 bodmi delil o 27.-30.miesto.

V kategórii P6 Kristián Hruška s 2 bodmi obsadil 47.-50.miesto.

Kategória P7 mala 41 účastníkov. Daniel Boháč obsadil výborné 4. miesto so 14 bodmi (10+4). Alžbeta Bodnáriková a Júlia Kanošová s rovnakým počtom bodov 9 (9+0) obsadili 7.-12.miesto.

Všetkým gratulujeme a držíme palce do ďalších bojov s matematikou. Ďakujeme aj pani učiteľkám, ktoré žiakov pripravovali.

 

                                                                  Mgr. Renáta Kantorisová