Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Výstava M. R. Štefánik – Stopy života

Poznať dejiny vlastného národa je nielen vecou vedomostí, ale hlavne národnej hrdosti. Aby boli dejiny vzniku prvej ČSR a záslužných činov Milana Rastislava Štefánika ešte bližšie k mladým ľuďom, inštalovali zástupcovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika putovnú výstavu o živote a práci nášho významného politika, vedca a generála francúzskej armády.

Táto výstava bola dočasne umiestnená aj v priestoroch našej školy. Pozostávala z úvodného informačného panela a ďalších ôsmich panelov, ktoré pútavou formou približujú viaceré aspekty života M. R. Štefánika. Žiaci mohli Štefánika spoznať z rôznych uhlov pohľadu – rodinného, študentského, vedeckého, spoločensko-politického, ako aj jeho súkromie. Súčasne s výstavou prebieha vedomostná a umelecká súťaž pre žiakov o hodnotné ceny.

„Veriť, milovať, pracovať!“ Aj toto Štefánikovo heslo výstave dominuje a môže sa stať pre mladých ľudí motivačným. Bol energický, priebojný, oddaný svojej práci. Za svojich necelých 39 rokov dokázal mimoriadne veľa pre slovenský národ. Právom môže byť pre mládež hrdinom a vzorom.

Za sprostredkovanie výstavy ďakujeme pánovi riaditeľovi Mgr. Jozefovi Šajšovi.

                                                                                                                Ing. Anna Pravotiaková