Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Technická olympiáda – vynikajúci úspech

     Technická olympiáda je súťaž určená žiakom vyšších ročníkov ZŠ, ktorá svojim obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti. Súťaž má postupový charakter a teoretickú a praktickú časť. 

     Školské kolo technickej olympiády malo podobu online testu a tak sa naši žiaci snažili svoje vedomosti premeniť na úspech v utorok 11. 10. 2022. Keďže diela techniky nás obklopujú dennodenne už asi vo všetkých priestoroch a činnostiach, tak rozsah možných otázok v testoch je tiež už nekonečný… Žiakom sa v teste darilo a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi.

     Na prvých miestach sa umiestnili Jozef Šajša, IX. A a Daniel Boháč, VIII. A v kategórii „A“, ktorá je súťažou dvojíc a Peter Frajt, VI. A v kategórii „B“, ktorá je súťažou jednotlivcov. Menovaní žiaci postúpili do okresného kola.

     V okresnom kole 24. 11. 2022 súťažili žiaci z kategórie „A“. Absolvovali vedomostný test z obsahu učiva predmetu technika a potom nasledovala druhá časť súťaže, kde žiaci prejavili svoje technické myslenie a praktické zručnosti pri tvorbe predpísaného výrobku. 

     O tom, že sa im dobre darilo, svedčí aj ich výsledok. Jozef Šajša a Daniel Boháč sa stali víťazmi okresného kola Technickej olympiády a postupujú do krajského kola. Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

                                                                                                   Ing. Anna Pravotiaková