Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Druhé ,,Športové zápolenie“

Posledný novembrový deň, teda 30.11.2022, priniesol žiakom prvého stupňa znova trocha spestrenia a športového vyžitia na druhom ,,Športovom  zápolení“, ktorého sa zúčastnilo 23 žiakov.  Žiaci súťažili v troch disciplínach.

Prvou disciplínou bol skok do diaľky z miesta.

Víťazi tejto disciplíny :

1., 2. ročník /dievčatá/

1.miesto: Margaréta Hlaváčová, /122cm/

2.miesto:  Rebeka Maťušová, /107cm/

3.miesto: Nina Šándorová,  /102cm/

1., 2. ročník /chlapci/

1.miesto:  Šimon Polák,   /170cm/

2.miesto:  Matúš Refka, /141cm/

3.miesto:  Oliver Cibuľa, /133cm/

3., 4. ročník /dievčatá/

1.miesto:  Bibiana Rochovská, /140cm/

2.miesto:  Nikola Pokošová,  /138cm/

3.miesto:  Stanislava Miháliková, /118cm/

 

3., 4. ročník /chlapci/

1.miesto: Adam Vojtko, /164cm/

2.miesto: Dávid Cibuľa, /150cm/

3.miesto: Adrián Hruška, /148cm/

Druhou disciplínou bol beh vo dvojiciach. Žiaci v dvojici sa museli držať za ruku a bežať len za pomoci jednej nohy, pretože dve ich susediace nohy im boli zviazané šnúrkami. Takto museli vybehnúť zo štartu, obehnúť krátku trasu okolo kuželky a vrátiť sa smerom do cieľa.

1., 2. ročník

1.miesto:  Margaréta Hlaváčová

                  Rebeka Maťušová    

2.miesto:  Iveta Halušková

                 Janka Birková

3.mieto:   Nina Šándorová

                 František Mihálik   

1., 2. ročník /chlapci/

1.miesto: Šimon Polák

                Matúš Refka

2.miesto: Mário Lukáč

                 Matúš Vojtko

3.miesto: Adam Pokoš

                 Oliver Cibuľa  

3., 4. ročník /dievčatá/

1.miesto: Bibiana Rochovská

                 Stanislava Miháliková 

2.miesto: Liliana Pokošová

                Nikola Pokošová  

3.miesto: Andrea Lilková

                VanesaBartošová 

3., 4. ročník /chlapci/

1.miesto: Adam Vojtko

                Roman Pavlovský

2.miesto: Adrián Hruška

                Dávid Cibuľa

3.miesto: Jakub Mihálik

                 Matúš Vojtko

Treťou disciplínou bol vytrvalostný  beh a teda získanie titulu ,, Vynikajúci vytrvalostný bežec“. Podmienkou pre získanie tohto titulu bolo zvládnuť odbehnúť potrebný počet dĺžok v telocvični. Žiaci 1. a 2. ročníka museli odbehnúť 20 a žiaci 3. a 4. ročníka 25 dĺžok.

Víťazi tejto disciplíny :

Rebeka Maťušová, Margaréta Hlaváčová, Šimon Polák, Matúš Refka /1.A/, Nina Šándorová, František Mihálik, Adam Pokoš, Oliver Cibuľa /1.B/, Iveta Halušková, Janka Birková, Mário Lukáč, Matúš Vojtko /2.A/, Andrea Lilková, VanesaBartošová, Adrián Hruška, Dávid Cibuľa /3.A/, Stanislava Miháliková, Jakub Mihálik /3.B/, Bibiana Rochovská, Adam Vojtko, Roman Pavlovský /4.A/, Nikola Pokošová, Liliana Pokošová /4.B/

Na záver chcem poďakovať všetkým žiakom za snahu podať čo najlepší výkon a tiež za disciplinované správanie počas zápolenia. Poďakovanie patrí aj pani Mgr. Ivane Datkovej, Mgr. Ivane Zlúkyovej a Radkovi Terekovi za pomoc pri súťaži.

Na záver mi nedá nespomenúť a nepredstaviť meno talentovaného športovca Šimona  Poláka z 1.A, ktorý prekvapil v skoku do diaľky  úžasným výkonom 170 cm. Gratulujeme všetkým zúčastneným a znova sa tešíme na nasledujúce – decembrové zápolenie.

Mgr. Žaneta Holková