Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Prednáška o drogách

Dňa 28. novembra 2022 mali žiaci ôsmeho a deviateho ročníka možnosť zažiť veľmi zaujímavú prednášku. Pani z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici nám porozprávala o drogách. Dozvedeli sme sa veľa užitočných informácii. Napríklad, aké následky má drogová závislosť, ako dokážeme rozpoznať drogovo závislého človeka, ako odmietnuť drogy či rôzne rady ohľadom drogovej prevencie. Na záver sme sa tiež mohli opýtať na to, čo nás na tejto téme zaujalo alebo čo by sme chceli vedieť. Tejto prednášky sa zúčastnili žiaci 8.A, 8.B a 9.A triedy.

Ďakujeme pani zástupkyni Mgr. Erike Bialikovej za vybavenie tejto prednášky.