Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Beseda na tému šikanovanie

Život prináša rôzne nepredvídateľné situácie. Do nebezpečenstva sa nedostaneme, ak dodržiavame pravidlá slušného správania. Jednou z možností je cvičiť a trénovať – či už doma, ale aj v škole.

Naša škola spolupracuje s Okresným riaditeľstvom policajného zboru Brezno a dňa 2. novembra 2022 sa uskutočnila prednáška Trestnoprávna zodpovednosť pre žiakov VII.B a VIII.B triedy s npor. PhDr. Slávkou Piliarovou, ktorej aj touto cestou ďakujeme za preventívny program pre našich žiakov.

Naši vážení hostia major Mgr. Martin Baksa a Mgr. Ivana Šandorová z CPPPaP v Brezne  sa s nami porozprávali, ako sa nám darí dodržiavať školské pravidlá správania sa na hodine, ale aj cez prestávku. Ako poslúchame doma rodičov, prípadne starých rodičov, ako sa správame v bežnom živote i vo voľnom čase.

Spolu s pánom policajtom a pani psychologičkou sme riešili rôzne modelové situácie, hľadali riešenia a postupy. Vysvetľovali nám, vážnosť našich krokov a zodpovednosť za naše konanie. Povedali nám, že pri porušení  pravidiel príde sankcia, trest, pokuta. Upozornili na dôležitosť správania sa v škole. Poučili žiakov o tom, že šikanovanie je trestný čin a každý za neho musí niesť zodpovednosť. Učili nás a zdôrazňovali nám, že je veľmi potrebné riadiť sa pravidlami a dodržiavať ich. S nimi je život jednoduchší a bezproblémovejší. Pán policajt poskytol priestor  na otázky a rozhovor so žiakmi. Žiaci sa veľa pýtali a veľa sa dozvedeli.

Veľké ĎAKUJEME patrí našim hosťom majorovi Mgr. Martinovi Baksovi a Mgr. Ivane Šandorovej za realizáciu besedy.

Rovnako ďakujeme aj rodičom žiakov za účasť.

Beseda sa konala vo štvrtok 03.11.2022.

Pre žiakov V.A, VI.A, VII.A, VII.B, VIII.A, VIII.B a IX.A triedy. Obidve besedy zorganizovali Mgr. Erika Bialiková a Mgr. Henrieta Pocklanová.

                                                                                                                                                         Žiacky parlament