Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Služobná kynológia policajného zboru

 

stredu (02.11.2022) sa v našej škole konala

ukážka práce služobnej kynológie policajného zboru.

 

Dozvedeli sme sa, že policajný zbor využíva

služobné psy pri ochrane zdravia, života a majetku občanov v dvoch základných smeroch:

  • klasickej kynológii, ktorá je orientovaná na pôvodnú činnosť služobnej kynológie – na hliadkovú službu, obchôdzkovú službu a udržiavanie verejného poriadku – polícia využíva všestranné služobné psy vycvičené na klasické obranné a pachové práce (obrana psovoda, blokovanie výtržníkov, zadržanie a eskortovanie páchateľov, na vypracovanie pachových stôp páchateľov trestných činov); na vyhľadávanie predmetov a vecí súvisiacich s trestnou činnosťou (špeciálne pachové práce v klasickej kynológii, napr. vyhľadávanie vystrelených nábojníc, predmetov ktoré páchatelia stratili alebo odhodili, na označenie páchateľov z predmetov alebo stôp) a na identifikáciu osôb a vecí metódou pachových konzerv umožňujúcich porovnávať pachové stopy odobraté na mieste činu so vzorkami pachu ktoré boli sňaté z tiel podozrivých osôb;
  • špecializovanej kynológii, ktorá zastrešuje a koordinuje výcvik služobných psov špeciálne cvičených na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok (prírodných a syntetických drog); výbušnín a výbušných systémov, strelných zbraní a streliva; akcelerátorov požiarov (urýchľovačov horenia); tabaku a tabakových výrobkov; eurobankoviek; psov vycvičených na záchranárske práce (vyhľadávanie stratených, nezvestných, zasypaných a zavalených osôb) a psov vycvičených na vyhľadávanie mŕtvol na zemi, pod zemou a pod vodnou hladinou.

 

Teraz už vieme, že psovodi so svojím psom vedia:

  • vyhľadávať výbušniny, výbušné systémy, palné zbrane a strelivo,
  • vyhľadávať omamné a psychotropné látky (drogy),
  • vyhľadávať bankovky a ceniny,
  • vyhľadávať urýchľovače horenia pri úmyselne založených požiaroch (súčasne cvičí služobné psy na vyhľadanie a označenie pyromanov),
  • vyhľadávať pašovaný tabak a tabakové výrobky,
  • vyhľadávať mŕtvolné ostatky ukryté pod zemou alebo vodnou hladinou,
  • vyhľadávať stratené, zavalené a zasypané osoby (záchranárske práce).

 

Žiaci našej školy mali možnosť si na vlastnej koži vyskúšať prácu a výcvik psovodov. Obliekli si rukávy prípadne celý oblek a zistili, že to veru nie je žiadna zábava.  Oblek je ťažký s pohyb v ňom je obmedzený. Cítiť každý náraz a záhryz psíka. No aj napriek tomu to bol skvelý zážitok.  Akciu na našej škole zorganizoval žiacky parlament a Mgr. Henrieta Pocklanová

 

Ukážku nám predviedli:

Ares – 4 mesiace

Max – 5 rokov

Ary – 5 rokov

Gabon – 2 roky

 

Za zrealizovanie ukážky práce služobnej kynológie policajného zboru ĎAKUJEME!

Riaditeľovi odboru poriadkovej polície: pplk. Mgr. Ján Vojtko. 

 

                                                                                                                                             Žiacky parlament