Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Cena Andreja Chudobu

18. novembra 2022 som skoro ráno cestovala do obce s názvom Pukanec. Odohrávalo sa tam totiž slávnostné odovzdávanie cien za vlastnú tvorbu. Bol to už 14. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Cena Andreja Chudobu. Keď sme tam dorazili, zaviedli nás do krásnej sály, kde sme sa mali dozvedieť výsledky. Z našej školy som tam bola iba ja – Gabriela Medvegy. Súťažila som v prvej kategórii poézie, kde som sa umiestnila na výnikajúcom 1. mieste. Bol to nádherný pocit obsadiť prvé miesto.

Ďakujem pani učiteľke Mgr. Mariane Krupovej, že ma prihlásila do tejto skvelej súťaže a dúfam, že aj na ďalší rok sa mi niečo takéto podarí.

Gabika Medvegy, 6.A