Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

BUBNOVAČKA 2022

 

 

 

 

 

 

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto sa naša škola zapojila do projektu BUBNOVAČKA 2022. ABY HLAS DETÍ BOLO LEPŠIE POČUŤ! V tento deň si žiaci a učitelia našej školy priniesli hrnce, bubny, fľaše, vedrá, kuka nádoby  a iné rôzne nástroje, aby mohli všetci čo najhlasnejšie bubnovať.  Bubnovanie zaznievalo školským dvorom cez tretiu a štvrtú vyučovaciu hodinu v pondelok 14.11.2022. Veríme, že sa nám spoločne podarí zaviesť tradíciu bubnovania na našej škole, a  každý rok sa zapojíme opäť, aby sme si spoločne v rovnakom čase pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý! Budeme sa zapájať nielen bubnovaním, ale dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a včasnej prevencie podporíme aj rozhovormi, diskusiami, počúvaním podcastov, či malými spoločnými projektmi v triedach. My VI.A trieda sme pred hlavnou bubnovačkou v triedach počúvali podcast o tom, prečo sa na školách šikanuje a čo s nami robí pocit vodcovstva. Neskôr nám pani učiteľka rozdala obrázky, ktoré sme mali rozdeliť na dobré a zlé. Potom sme sa presunuli na školský dvor, kde nám členovia školského parlamentu vysvetlili, čo je vlastne bubnovačka a prečo sa koná. Nakoniec sa spustilo bubnovanie. Bubnovali sme najhlasnejšie ako sme vedeli. Bola to veľká zábava a všetci si to užili.

Kto stojí za Bubnovačkou?

Patronát nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová a Klára Laurenčíková, splnomocnenkyňa vlády Českej republiky pre ľudské práva.

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 22 rokov.  Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha toto podujatie v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou MPSVaR SR  a ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím. A vďaka spoluorganizátorovi – pražskému Centru Locika, prekročí Bubnovačka hranice Slovenska aj tento rok.

Akciu na našej škole zorganizoval žiacky parlament a Mgr. Henrieta Pocklanová.

# týkasamato #bezmodrín #celeslovenskocelecesko