Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zapojili sme sa do projektu Krokus

Projekt Krokus je írska iniciatíva, ktorá v súčasnosti zahŕňa niekoľko európskych krajín.

Na Slovensku ho organizuje Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. Írska nadácia pre vzdelávanie o holokauste (Holocaust Education Trust Ireland – HETI) poskytuje cibuľky žltých krokusov, ktoré majú byť na jeseň vysadené na pamiatku jeden a pol milióna židovských detí, ktoré zahynuli počas holokaustu. Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli Židia prinútení nosiť za nacistickej vlády. Krokusy kvitnú na konci januára alebo začiatkom februára v čase Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. januára).

Do projektu sa zapojila VIII. A trieda, ktorá vysadila krokusy v novembri 2022. Projekt môže pomôcť pri výučbe holokaustu a bude slúžiť žiakom ako podnet pre rozširovanie ich vedomostí o tejto problematike. Účasť v projekte Krokus je hmatateľný spôsob, ako mladých ľudí uviesť do problematiky holokaustu a ako zvýšiť povedomie o nebezpečenstvách rasizmu a nedostatku tolerancie. Naučia sa, aké dôležité je začlenenie a rešpekt voči všetkým ľuďom bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť, postihnutie  alebo náboženské vyznanie.

V rámci témy a na spestrenie vyučovacej hodiny dejepisu sme 13. 04. 2023 so žiakmi IX. A triedy a 17. 04. 2023 so žiakmi VIII. A triedy  absolvovali online prednášku a virtuálnu prehliadku Múzea židovskej kultúry v Bratislave, ktoré dokumentuje bohatú židovskú kultúru na Slovensku. Prednáška bola venovaná zaujímavostiam o židovskej histórii, kultúre, zvykoch a tradíciách.

Trvalá expozícia Múzea židovskej kultúry oboznamuje návštevníkov nielen s kultúrou, ale i s dejinami Židov žijúcich na území Slovenska od dôb Veľkomoravskej ríše. Ukazuje každodenný život židovského obyvateľstva, židovské sviatky, interiér synagógy a osobnosti židovského pôvodu, ktoré preslávili Slovensko.  Záver expozície je venovaný pamiatke približne 70 tisíc obetí holokaustu zo Slovenska.

                                                                                                          Ing. Anna Pravotiaková