Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zatvorenie triedy III.A z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že na základe  rozhodnutia RÚVZ BB z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 zatvára triedu  III.A v ZŠ.

Žiaci tejto triedy zostávajú od pondelka 08.11.2021 v 10-dňovej domácej karanténe a prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednej učiteľky, resp. vedenia školy a ostatných vyučujúcich. Prezenčné vyučovanie bude v tejto triede obnovené v pondelok 15.11.2021 (podľa rozhodnutia RÚVZ BB).

Po konzultácii s RÚVZ BB len žiaci tejto triedy ostávajú v domácej karanténe. Rodičia, súrodenci alebo iní členovia spoločnej domácnosti nemusia absolvovať domácu karanténu.

Odporúčame Vám monitorovať zdravotný stav detí, v prípade zhoršenia resp. podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 využite doručené antigénové testy a svoje deti otestujte. Ak by šlo o pozitívny výsledok testu, objednajte sa na antigénové testovanie cez stránku korona.gov.sk a urýchlene kontaktujte svojho pediatra, ktorý upresní ďalší postup. Prosím informujte aj vedenie školy, resp. triednych učiteľov.

Po 10 dňoch karantény sa žiaci môžu vrátiť späť do školy, samozrejme ak sú zdraví a bez akýchkoľvek príznakov. Budú pokračovať v prezenčnom vzdelávaní. Nepotrebujú sa testovať, ani preukázať negatívnym výsledkom testu. Ak sa žiak zúčastní v priebehu 10-dňovej karantény testovania s negatívnym výsledkom, aj tak stále pokračuje v 10-dňovej domácej karanténe.

Dištančné vzdelávanie bude pomocou platformy MS Teams, e-mailami, telefonicky a začne v utorok 09.11.2021 a bude prebiehať podľa normálneho prezenčného rozvrhu triedy. Bližšie informácie zverejníme po doriešení detailov prostredníctvom web-stránky, resp. cez informácie od triedneho učiteľa.

Rozhodnutie RUVZ BB 3A

Ďakujeme za porozumenie.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá