Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Nové opatrenia v školách platné od 12. októbra 2020

Vážení rodičia, od 12.10.2020 vstupujú do platnosti nové nariadenia súvisiace so šírením ochorenia Covid-19. Od 12. októbra 2020 sa zavádza povinné nosenie rúšok na základných školách pre všetkých žiakov (t.z. aj pre žiakov 1.stupňa) a zamestnancov školy (aj počas výchovno-vdelávacieho procesu v triedach). Deťom v materskej škole sa odporúča nosiť rúško. ŽIACI ZÁKLADNEJ ŠKOLY SA

Režim školy od 16. 9. 2020

Naša škola sa počas uplynulých 2 týždňov aj napriek miernym komplikáciám opäť zaradila do zelenej zóny COVID-semaforu. Na základe toho je od stredy 16.9.2020 režim školy nasledovný: Do priestorov školy je zakázané vstupovať všetkým cudzím osobám (okrem zamestnancov školy, rodičov žiakov MŠ, rodičov žiakov 1. ročníka). 1. – 4. ročník Deti prichádzajú do školy do

Oznam pre rodičov a žiakov

Na základe informácií RÚVZ v Banskej Bystrici bol náš nepedagogický zamestnanec pozitívne testovaný na COVID-19. Podľa dostupných informácií uvedený zamestnanec neprišiel do kontaktu so žiadnymi žiakmi, ani zamestnancami. Telefonicky sme ihneď kontaktovali RÚVZ v Banskej Bystrici, ktorý nám odporučil zvýšenú dezinfekciu priestorov školy a monitorovanie žiakov a zamestnancov školy. Vyučovanie pokračuje v pôvodnom režime. Riaditeľstvo

Pravidlá nosenia rúšok na školách

Ako vybaviť žiakov do školy rúškami Tvárové rúško nás účinne chráni, ak zakrýva ústa aj nosové dierky a je suché. Deti je preto potrebné do školy vybaviť okrem rúška, ktoré má na tvári, aspoň jedným ďalším čistým rúškom v mikroténovom vrecúšku. Rúška môžu byť jednorazové, alebo plátenné (ideálne z bavlny alebo husto tkanej látky). Plátenné

Plenárne rodičovské združenie 09.10.2018

Riaditeľstvo školy a Rodičovské združenie pri základnej škole v Pohorelej zorganizovalo pre všetkých rodičov plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.10.2018 o 15.30 hod. v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Pohorelá. Po zasadnutí sa uskutočnili triedne rodičovské združenia s voľbou triednych dôverníkov.

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohoreá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných učební

Dňa  27. 6. 2018 nám bol v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu schválený projekt s názvom: „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných  učební.“ Hlavným cieľom je „Vytvorenie efektívneho prostredia a podmienok pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Pohorelá“, ktorá je miestom realizácie projektu. Hlavný cieľ je plne

Celoškolské rodičovské združenie s voľbou nového predsedu

Vo štvrtok 19.04.2018 o 15:30 hod. sa v priestoroch školskej jedálne uskutočnilo celoškolské stretnutie rodičov žiakov ZŠ. Hlavným bodom programu bola voľba nového predsedu Rodičovského združenia pri základnej škole v Pohorelej. Doterajší predseda pán Sedmák bude končiť svoje pôsobenie vo funkcii k 31.08.2018 z dôvodu ukončenia členstva v združení (jeho syn končí školskú dochádzku v

Zdravý fast food

Zvládli sme to!!! Dňa 16. 10. 2017 bol v našej firme, Zdravý fast food, deň D, kedy sme si preverili naše schopnosti a tímovú spoluprácu. Ako prví prišli do firmy zásobovači o 6:45, ktorí išli nakúpiť 120 rožkov a ovocie. Ostatné suroviny už mali nakúpené. Kuchári dorazili o 7:00 a pripravili si suroviny na štyri