Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Návšteva škôlkarov z Vaľkovne u nás

Škôlkari na návšteve u nás

Dňa 16. novembra 2016 (streda) navštívili našu školu škôlkari z Materskej školy vo Vaľkovni s pani riaditeľkou PaedDr. Ivetou Balážovou.

Cieľom ich návštevy boli naši prváci pod vedením p. uč. Mgr. Márii Huťovej a Mgr. Terézie Šajšovej. Predškoláci sa oboznámili s procesom vyučovania, videli areál školy. Boli si pozrieť aj školský klub detí a jedáleň, kde nám naše pani kuchárky varia chutné obedy.

Škôlkari boli nadšení, veľmi sa im páčilo a už sa tešia, kedy budú školu navštevovať ako prváci.

(J. Kamzíková, VII.A)