Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Riaditeľské voľno 18.11.2016

Riaditeľské voľno v ZŠ s MŠ Pohorelá
Oznámenie

Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje z organizačných dôvodov

riaditeľské voľno dňa 18. novembra 2016 (piatok)

Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani materská škola, školská jedáleň a školský klub detí.

V Pohorelej dňa 15. 11. 2016

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy