Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

12. ročník Technickej olympiády

Technická olympiáda sa v našej škole teší obľube už pekných pár rokov aj preto, že  naši žiaci získavajú popredné miesta v okresných kolách.

Posledné dva školské roky boli predsa len v niečom odlišné. Nezmenil sa svedomitý prístup našich žiakov k učeniu, zmenili sa len podmienky, za akých si žiaci zmerali svoje nadobudnuté vedomosti. Online svet  vraj patrí budúcnosti a preto sme radi, že žiakom aj tento spôsob výučby vyhovuje.

Do okresného kola postúpili víťazi školského kola. V kategórii A (súťaž dvojíc) to boli Martin Kuklica a Jozef Šajša z VIII. A a víťaz v kategórii B (súťaž jednotlivcov) bol Daniel Boháč  zo VII. A triedy.

25. 11. 2021 si v okresnom kole zmerali sily so svojimi rovesníkmi. Daniel Boháč obsadil 2. miesto, pričom získal rovnaký počet bodov ako víťaz, no neskorší čas ukončenia testu ho posunul na druhú priečku. Martin Kuklica a Jozef Šajša si len s 1,5 bodovou stratou na víťazov vybojovali 3. miesto. Všetci boli zaradení medzi úspešných riešiteľov.

Žiakom ďakujeme za dobrú prezentáciu školy a srdečne blahoželáme.

Ing. Anna Pravotiaková