Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Kedy majú rodičia nárok na pandemické ošetrovné ?

Rodičia detí, ktorých materské školy či školy sú v týchto dňoch rozhodnutím hygienika, zriaďovateľa či riaditeľa školy  uzatvorené, majú po splnení ostatných zákonných podmienok naďalej nárok na dávku pandemické ošetrovné (OČR).

Viac si prečítajte TU:

Kto a kedy má nárok na pandemické ošetrovné (OČR) ?