Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Žiaci 2. stupňa sa vzdelávajú dištančne

Vážení rodičia, milí žiaci.

oznamujeme Vám, že od 1.decembra 2021 (streda) nariadením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva BB Vyhláškou RUVZ č. 270 o obmedzení prezenčného vzdelávania prechádzajú triedy 2.stupňa základných škôl v okrese Brezno a Banská Bystrica na DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni.

Dištančné vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného dištančného rozvrhu hodín cez aplikáciu MsTeams. V niektorých prípadoch telefonicky, e-mailom, resp. inými prostriedkami.

Ďalšie informácie Vám oznámia triedne učiteľky.

Prajeme Vám veľa zdravia!

Rozvrh 5A

Rozvrh 6A

Rozvrh 6B

Rozvrh 7A

Rozvrh 7B

Rozvrh 8A

Rozvrh 9A

Vyhláška č.270 RUVZ BB

Rozhodnutie ministra školstva

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá