Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zatvorenie tried II.A a III.A z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že na základe  rozhodnutia RÚVZ BB z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 zatvára triedy  II.A a III.A v ZŠ.

Žiaci týchto tried zostávajú od pondelka 06.12.2021 v 10-dňovej domácej karanténe a prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednej učiteľky, resp. vedenia školy a ostatných vyučujúcich. Prezenčné vyučovanie bude v tejto triede obnovené v utorok 14.12.2021 (podľa rozhodnutia RÚVZ BB).

Po konzultácii s RÚVZ BB len žiaci týchto tried ostávajú v domácej karanténe. Rodičia, súrodenci alebo iní členovia spoločnej domácnosti nemusia absolvovať domácu karanténu.

Odporúčame Vám monitorovať zdravotný stav detí, v prípade zhoršenia resp. podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 využite doručené antigénové testy a svoje deti otestujte. Ak by šlo o pozitívny výsledok testu, objednajte sa na PCR-testovanie cez stránku korona.gov.sk a urýchlene kontaktujte svojho pediatra, ktorý upresní ďalší postup. Prosím informujte aj vedenie školy, resp. triednych učiteľov.

Po 10 dňoch karantény sa žiaci môžu vrátiť späť do školy, samozrejme ak sú zdraví a bez akýchkoľvek príznakov. Budú pokračovať v prezenčnom vzdelávaní. Nepotrebujú sa testovať, ani preukázať negatívnym výsledkom testu. Ak sa žiak zúčastní v priebehu 10-dňovej karantény testovania s negatívnym výsledkom, aj tak stále pokračuje v 10-dňovej domácej karanténe.

Dištančné vzdelávanie bude pomocou platformy MS Teams, e-mailami, telefonicky a začne v utorok 07.12.2021 a bude prebiehať podľa normálneho prezenčného rozvrhu triedy. Bližšie informácie zverejníme po doriešení detailov prostredníctvom web-stránky, resp. cez informácie triednej učiteľky.

Ďakujeme za porozumenie.

Rozhodnutie RÚVZ BB

Kto a kedy má nárok na pandemické ošetrovné (OČR)?

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá