Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Vianočné prázdniny začnú už od 20.12.2021

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa Vianočné prázdniny začnú už 20. decembra 2021 a trvať budú do 7. januára 2021.

Vianočné prázdniny sú vyhlásené pre všetky deti aj žiakov .

Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 10. januára 2022.

Bližšie informácie budú zverejnené po upresnení Vládou SR, resp. Úradom verejného zdravotníctva SR.

Rozhodnutie ministra školstva z 25.11.2021

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá