Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

ŽIACI SA VRÁTIA DO ŠKÔL V PLÁNOVANOM TERMÍNE 10. JANUÁRA 2022

Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie v plánovanom termíne. V pondelok 10. januára 2022 sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy.
ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE  K  NÁVRATU  DO  ŠKÔL
🔹Na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa žiaci vrátia v termíne 10. januára 2022. Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor. Nájdete ho tu https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.
🔹Rovnako ako v predchádzajúcom období sa školy plošne zatvárať nebudú. V prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ. Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.
🔹Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov škôl, ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.
🔹Na školách budú zároveň podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri vzdelávaní takýchto žiakov.
Celú vyhlášku si viete pozrieť tu https://www.minv.sk/…/vestnik_vlady_sr…/vyhlaska_262.pdf .
Prosíme rodičov, aby svoje deti v nedeľu pred nástupom do školy otestovali antigénovými samotestami.
 !!! Zároveň upozorňujeme, že každý žiak musí v pondelok doniesť rodičom podpísané Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti !!!