Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zatvorenie triedy V.A z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19

Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že na základe  Školského semafóru  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 zatvára triedu  V.A v ZŠ.

Žiaci tejto triedy zostávajú od utorka 11.01.2022 v 10-dňovej domácej karanténe a prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednej učiteľky, resp. vedenia školy a ostatných vyučujúcich. Prezenčné vyučovanie bude v tejto triede obnovené v piatok 21.01.2022.

Po konzultácii s RÚVZ BB len žiaci týchto tried ostávajú v domácej karanténe. Rodičia, súrodenci alebo iní členovia spoločnej domácnosti nemusia absolvovať domácu karanténu.

Odporúčame Vám monitorovať zdravotný stav detí, v prípade zhoršenia resp. podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 využite doručené antigénové testy a svoje deti otestujte. Ak by šlo o pozitívny výsledok testu, objednajte sa na PCR-testovanie cez stránku korona.gov.sk a urýchlene kontaktujte svojho pediatra, ktorý upresní ďalší postup. Prosím informujte aj vedenie školy, resp. triednych učiteľov.

Po 10 dňoch karantény sa žiaci môžu vrátiť späť do školy, samozrejme ak sú zdraví a bez akýchkoľvek príznakov. Budú pokračovať v prezenčnom vzdelávaní. Nepotrebujú sa testovať, ani preukázať negatívnym výsledkom testu. Ak sa žiak zúčastní v priebehu 10-dňovej karantény testovania s negatívnym výsledkom, aj tak stále pokračuje v 10-dňovej domácej karanténe.

Dištančné vzdelávanie bude pomocou platformy MS Teams, e-mailami, telefonicky a začne v stredu 12.01.2022 a bude prebiehať podľa normálneho prezenčného rozvrhu triedy. Bližšie informácie zverejníme po doriešení detailov prostredníctvom web-stránky, resp. cez informácie triednej učiteľky.

Ďakujeme za porozumenie.

Rozhodnutie riaditeľa_Zatvorenie triedy 5A

Pravidlá domácej karantény

Kto a kedy má nárok na pandemické ošetrovné (OČR)?

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá